Public affairs

Dugoročni odnosi sa donosiocima odluka nikada nisu bili važniji. Tu smo da strateški odredimo mogućnosti i rizike pred vama, kao i da zajednički utičemo na građenje i održavanje dobrog imidža rezultata.

Usluge koje pružamo su: