POLITIKA KOLAČIĆA

Datum poslednjeg ažuriranja: 11.03.2022. godine

  1. Uvodne odredbe

Ova Politika kolačića („Politika“) odnosi se na internet stranicu kojom upravlja TWO RIVERS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (u daljem tekstu: Two Rivers) i korišćenje internet stranice www.tworivers.rs.

Budući da Two Rivers kao vlasnik internet stranice www.tworivers.rs ima pravo da povremeno menja ovu Politiku, preporučujemo vam da periodično pregledate ovu stranicu kako biste saznali najnovije informacije o Politici. Ako postoje bilo kakve značajne izmene u ovoj Politici, korisnici će biti obavešteni putem internet stranice www.tworivers.rs.

Uslovi i definicije koje smo koristili u Politici privatnosti za korisnike internet stranice imaju isto značenje i u ovoj Politici kolačića.

Klik na dugme “Prihvati kolačiće”, ili drugačije označenog dugmeta sa suštinski istom funkcijom, u pop-up prozoru koji se novim korisnicima internet stranice www.tworivers.rs prikazuje prilikom prve posete internet stranici, smatraće se aktivnom, voljno učinjenom radnjom u cilju uspostavljanja zakonitog pravnog osnova za prikupljanje i obradu podataka na način i u svrhe opisane u ovoj Politici kolačića. Rukovalac će biti u mogućnosti da dokaže, putem elektronskog zapisa (log), ili na drugi način, da je lice na koje se podaci odnose učinilo pomenutu aktivnu, voljnu radnju kojom je potvrdilo da je upoznato i da se slaže sa ovom Politikom. Navedeni elektronski zapis (log) smatraće se pravno valjanim i dovoljnim dokazom o datoj saglasnosti, u smislu člana 15 stav 1 Zakona. U svakom trenutku možete potpuno da odbijete prihvatanje kolačića korišćenjem podešavanja vašeg internet pretraživača.

 

  1. Šta su kolačići?

Kolačić je mali tekstualni fajl koja se čuva u vašem internet pretraživaču i omogućava internet stranici, ili određenoj trećoj strani da vas prepozna kao posetioca (ne kao specifično određenog pojedinca). Kolačići se mogu koristiti u svrhe omogućavanja određenih funkcija, pružanja analitičkih podataka, čuvanja podešavanja, omogućavanja prikaza oglasnih poruka, itd.

Kolačići mogu biti privremeni (kolačići određene sesije) ili trajni kolačići. Privremeni kolačići ističu i brišu se automatski kada zatvorite internet pretraživač. Trajni kolačići ostaće snimljeni određeno vreme, dok ne isteknu, odnosno dok ne obrišete kolačiće iz pretraživača. Datumi isteka, odnosno trajanja su navedeni u samim kolačićima.

 

  1. Koje kolačiće koristimo?

Strogo neophodni kolačić

Domen – www.google.com

Path – /recaptcha

Vrsta – Kolačić treće strane

Google reCAPTCHA je neophodan kolačić koji se postavlja radi sprovođenja analize rizika.

Trajanje – 6 meseci

Funkcionalni kolačić

Domen – tworivers.rs

Path – /

Vrsta – Kolačić prve strane

Opis – radi čuvanja podešavanja odabira jezika stranice

Trajanje – 1 godina

Kada pristupite internet stranici, Two Rivers može smestiti neke od kolačića u vaš internet pretraživač, ukoliko to omogućite. Neki kolačići koriste se samo ukoliko koristite određene mogućnosti internet stranice, odnosno ukoliko odaberete određena podešavanja, dok se neki kolačići mogu koristiti duži vremenski period.

 

  1. Opcije vezane za kolačiće

Ako ne želite da dopustite neke određene vrste kolačića, ili kolačiće generalno, možete pre svega, optirati u okviru „pop-up“ prozora koje kolačiće zelite da koriste, te možete promeniti podešavanja Vašeg internet pretraživača da biste izbrisali kolačiće koji su već postavljeni kao i da ne prihvataju nove kolačiće. Više informacija o navedenim opcijama potražite u odeljku “Pomoć” ili “Podešavanja” vašeg internet pretraživača. Imajte u vidu da, ukoliko obrišete kolačiće, ili ih ne prihvatite, postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve funkcije internet stranice koje su dostupne, kao i da sačuvate svoja podešavanja, te da neke internet stranice možda neće biti prikazane pravilno.

Primera radi, u okviru pretraživača Google Chrome Kliknite ikonicu ključa na traci sa alatkama pretraživača >> Izaberite Podešavanja > Kliknite „Prikaži napredna podešavanja“ > U odeljku „Privatnost“ kliknite na dugme „Podešavanja sadržaja“. Da biste omogućili kolačiće u odeljku „Kolačići“, izaberite „Dopusti postavljanje lokalnih podataka“, to će omogućiti i kolačiće prve i treće strane. Da biste dozvolili samo kolačiće prve strane izaberite „Blokiraj sve kolačiće treće strane bez izuzetka“. Da biste onemogućili kolačiće, u odeljku „Kolačići“ izaberite „Blokiraj veb lokacije u podešavanju bilo kakvih podataka“. Imajte na umu da u Chrome-u postoje različiti nivoi omogućavanja I onemogućavanja kolačića. Više informacija o ostalim podešavanjima kolačića koji se nude u Chrome-u potražite na sledećoj stranici od Google-a: http://support.google.com/chrome/bin/answer.pi?hl=sr&ansver=95647.