Edukacija

U saradnji sa partnerima osmislili smo serijal edukativnih programa iz domena komunikacija, menadžerskih i prodajnih veština, ličnog razvoja, timskog rada i nastupa u javnosti.

Usluge koje pružamo su: