Digitalna reputacija

Našim klijentima pružamo vođenje i optimizaciju sadržaja i kreiranje željene percepcije na internetu kroz izgradnju online reputacije kompanija, brendova i menadžera.

Usluge koje pružamo su: