ART

Naš rad u oblasti menadžmenta umetnosti posvećen je promociji i istraživanju umetničkog tržišta i javnog mnjenja u oblasti umetnosti, kulture i medija, prateći najbolje svetske prakse.

Galerija Novembar, kao sastavni deo Two Rivers, predstavlja aktuelnu, inovativnu, visokokvalitetnu umetnost, kako afirmisanih, tako i umetnika u povoju sa prostora Srbije i Balkana. Postavljena kao vitalna platforma za kritičko razmišljanje, galerija doprinosi stvaranju novih znanja i mogućnosti za učenje za stručnu i širu javnost.

Usluge koje pružamo su: